Dětská skupina Klubík v přírodě je spolufinancováná z prostředků ESF z Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017316

Typ zařízení péče o děti
Dětská skupina podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa místa provozu zařízení 
Podkovářská E119, Praha 9, 190 00

Cílová skupina
Rodiče s dětmi

Kapacita zařízení
12 dětí

Operační program
Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Řídicí orgán
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Specifický cíl
Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Investiční priorita
1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Výzva
03_22_142 Vytvoření kapacit nových dětských skupin v Praze

2024 © Edu Bubo Klub