Příroda je náš kamarád

Dětská skupina Klubík v přírodě poskytuje od roku 2021 celodenní péči o předškolní děti a to jak ve vnitřních prostorách, tak především venku v přírodě. 

Dětská skupina

Dětská skupina

Klubík v přírodě

Klubík v přírodě

Dětská skupina Klubík v přírodě poskytuje celodenní péči o děti v předškolním věku a to jak ve vnitřních prostorách, tak především venku v přírodě, v přilehlém parku Podkovářská a také v okolí Rokytky. S dětmi trávíme maximální možný čas venku od jara do zimy, za každého počasí. V Dětské skupině Klubíku v přírodě platí: „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení“. O děti se staráme od pondělí do pátku, od 7:30 do 16:00. Ve skupině je maximálně 12 dětí.

Průběh přijímacího řízení na školní rok 2023/24

Den otevřených dveří 

V DS Klubík v přírodě proběhne v březnu 2023 a přesný termín zveřejníme do konce února 2023.

Přihláška

Pokud bude mít zájem o docházku vašeho dítěte do dětské skupiny, doručíte nám v období od 3. – 15.4. 2023 vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku a to nejlépe odevzdáním na recepci Edu Bubo Klubu.

Přijímací řízení 

Přijímací řízení bude probíhat v květnu 2023, termín bude upřesněn podle vyhodnocení a celkového počtu obdržených přihlášek.

Dokumenty pro přijetí dítěte do DS Klubík v přírodě

  • Vyplnění a odevzdání evidenčního listu před nástupem do DS (tiskopis obdržíte)
  • Potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů dítěte (tiskopis obdržíte)
  • Smlouva o poskytnutí péče o dítě uzavřená mezi zákonným zástupcem a Spolkem aktivních rodičů

Užitečné informace

Plán výchovy a péče

Zde najdete veškeré informace o programu a struktuře dětské skupiny Klubík v přírodě.

Provozní řád

Vnitřní pravidla a další informace o provozu dětské skupiny Klubík v přírodě.

Docházkový rezervační systém

Rezervace, omluvenky, náhrady, všechno jedním klikem na jednom místě.

Jídelníček

Zde neleznete aktuální jídelníček pro děti navštěvující dětskou skupinu Klubík v přírodě.

Kontakt

Poskytovatel

Spolek aktivních rodičů
Jana Přibíka 951/11
Praha 9, 190 00
IČO 05172659
DIČ CZ05172659

Datová schránka

ID: z9a7q2s

Odpovědná osoba

Hana Súkupová
hana@edububoklub.cz

Adresa dětské skupiny

Dětská skupina Klubík v přírodě
Podkovářská E119
Praha 9, 190 00

Kontakt

dsklubikvprirode.cz
info@dsklubikvprirode.cz

Poskytovatel

Spolek aktivních rodičů
Jana Přibíka 951/11
Praha 9, 190 00
IČO 05172659
DIČ CZ05172659

Datová schránka

ID: z9a7q2s

Odpovědná osoba

Hana Súkupová
hana@edububoklub.cz

Adresa dětské skupiny

Dětská skupina Klubík v přírodě
Podkovářská E119
Praha 9, 190 00

Kontakt

dsklubikvprirode.cz
info@dsklubikvprirode.cz

Dětská skupina Klubík v přírodě je spolufinancováná z prostředků ESF z Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017316